Nowe podejście do branży budowlanej, które poprzez unifikację pozwala przyspieszać realizację projektów


Postęp w technologiach AI skutkuje zmianą dotychczasowego paradygmatu branży budowlanej. Jej przyszłość należy do platform, takich jak PACE OS, które w sposób unikalny tworzą kompleksową łączność cyfrową w przemyśle, który skądinąd jest mocno rozproszony . PACE OS łączy procesy i systemy, ale także interesariuszy, zapewniając przejrzystość na każdym etapie projektu i to w czasie rzeczywistym. Zachowując neutralne dane, wysokowydajne cyfrowe moduły konstrukcyjne i zaawansowane metody w rdzeniu PACE OS zapewniają doskonałą okazję do poprawy efektywności finansowej, przyspieszenia projektów i zmniejszenia wpływu na środowisko. Zapytaj nas, jak możesz wykorzystać AI i jak uczenie maszynowe PACE OS może, przyspieszyć realizację twojego projektu.

Redefining & Unifying the Construction Industry


The advancements in AI technologies are driving a paradigm shift in the construction industry. The future belongs to the platforms, like PACE OS, that link all processes and stakeholders in a real-time fully integrated data neutral world. Digitization provides a great opportunity to reduce the environmental impact of construction and improve capital efficiency. Ask us how you can use AI and Machine learning to speed up project delivery.

Szybkość pewność I efektywność finansowa projektów budowlanych.

PACE OS to ujednolicona platforma do kompleksowej cyfrowej realizacji projektów w branży budowlanej.

Ma na celu przekształcenie branży poprzez zapewnienie szybkości, pewności i efektywności finansowej w projektach budowlanych.

Narzędzia cyfrowe przeznaczone dla zrównoważonej branży budowlanej

Teknobuilt zmienia dotychczasowy sposób myślenia o projekcie i zasadach jego tworzenia. Wdrażamy AI już na etapie przygotowawczym, po to by zwiększać efektywność projektu przez cały czas jego trwania, aż do momentu jego zakończenia. Korzystanie z naszej platformy skutkuje przewidywalnością projektu a także zrównoważoną dekarbonizacją. To także niwelowanie opóźnień i zapewnienie bezpieczeństwa w sposób aktywny, a nie reaktywny.

The Digital Transformers for a Sustainable Built Environment

Teknobuilt is transforming how you think about the concept and construction of a project. We want to insert AI and disrupt the design at it’s inception to drive efficiencies through to completion. Our platform creates project predictability and sustainable decarbonization. We pride ourselves on reducing project drag and ensuring safety is proactive rather than reactive.

AI zapewnia natychmiastowy wydajność i efektywność finansową

Nasza platforma PACE OS AI działa w neutralnym pod względem danych centrum zarządzania, generując korzyści w czasie rzeczywistym dla wszystkich zainteresowanych stron, na każdym etapie realizacji projektu. Poprzez natychmiastowy wgląd i standaryzację projektu umożliwia podejmowanie działań zapobiegawczych i naprawczych w celu zoptymalizowania pracy ludzkiej.

AI Brings Immediate Schedule and Capital Efficiencies


Our PACE OS AI works in a data neutral Command Centre producing real-time advantages across all stages of project development & construction for all stakeholders. Creating the ability to take corrective action and use predictive behaviour to optimize human execution through immediate visibility and project standardization.

Construction Project Management Software

Narzędzia cyfrowe dla zrównoważonej branży budowlanej

Teknobuilt zmienia dotychczasowy sposób myślenia o projekcie i zasadach jego tworzenia. Wdrażamy AI już na etapie przygotowawczym, po to by zwiększać efektywność projektu przez cały czas jego trwania, aż do momentu jego zakończenia. Korzystanie z naszej platformy skutkuje przewidywalnością projektu i zrównoważoną dekarbonizacją. To także niwelowanie opóźnień i zapewnienie bezpieczeństwa w sposób aktywny, a nie reaktywny.

The Digital Transformers for a Sustainable Built Environment

Teknobuilt is transforming how you think about the concept and construction of a project. We want to insert AI and disrupt the design at it’s inception to drive efficiencies through to completion. Our platform creates project predictability and sustainable decarbonization. We pride ourselves on reducing project drag and ensuring safety is proactive rather than reactive.

Zbudowany na zaufaniu i rozległej wiedzy specjalistycznej

Teknobuilt szczyci się tym, że dostarcza swoim klientom bezpieczną, pewną i efektywną kosztowo platformę, która redukuje stres projektowy i ogranicza ryzyko w każdym z obszarów. Ekspertami, którzy wiedzą, jak zarządzać licznymi powtarzalnymi projektami, radzić sobie z opóźnieniami w dostawach materiałów, ryzykiem związanym z bezpieczeństwem i ogólnym opóźnianiem projektu, które występuje, gdy są one realizowane w systemach autonomicznych. Ten kapitał intelektualny stanowi siłę napędową transformacji, którą chcemy przeprowadzić za pomocą naszej zunifikowanej platformy.

Built on Trust and Extensive ExpertiseTeknobuilt prides itself on bringing our clients a safe, sure, cost-effective platform that reduces project drive and mitigates risk in all areas. Experts that know what it’s like to manage countless reiterations of designs, fall out of procurement delays, impacts of safety risks and the general project drag that occurs when projects are executed in silos. This thought capital is a driving force in the transformation we seek to make with our singular unified platform.

Flag of India

special announcements